Eko matična mliječ

Eko matična mliječ je proizvod pčela sa kojim pčele hrane ličinke pčela i trutova u početnoj fazi razvoja, a ličinke matice i maticu njome hrane cijelog života. Najbolje je prirodno sredstvo za pripomoć kod svih tegoba i bolesti organizma: srce, krvotok, probavni sustav, dišni organi, kosti i zglobovi, reproduktivni organi, psihičke smetnje, jednostavno sve bolesti pa čak pomaže i kod najtežih. Uzima se jedan do dva puta na dan po jedna do dvije male žličice, čuva se u hladnjaku na oko 3°C.
Neto 140g uz uobičajenu uptorebu za 3-4 tjedna.